Chính sách kiểm hàng/Hoàn trả hàng


CHÍNH SÁCH KIỂM HÀNG/HOÀN TRẢ HÀNG

Chính sách kiểm hàng/hoàn trả hàng đối với các sản phẩm phụ kiện XịnTop cung cấp:

1. Kiểm hàng/ hoàn trả hàng khi mua tại cửa hàng

- Khách hàng khi mua hàng trực tiếp / đặt hàng - nhận hàng tại showroom sẽ đồng kiểm cũng nhân viên và đổi trả hàng trực tiếp tại cửa hàng theo chính sách: Sản phẩm hư gì thì đổi đó (cùng model, cùng dung lượng, cùng màu sắc...) đối với sản phẩm chính và đổi tương đương đối với phụ kiện đi kèm.

2. Kiểm hàng/ hoàn trả hàng khi mua online

- Khách hàng khi mua hàng online và giao - nhận hàng tại nhà sẽ KHÔNG đồng kiểm cùng nhân viên giao hàng, khách hàng tự quay lại clip khi khui kiện hàng (Khách hàng vui lòng quay đủ 6 mặt kiện hàng còn nguyên vẹn băng keo) để xử lý khiếu nại nếu có vấn đề phát sinh:

  • Đối với các trường hợp giao thiếu sản phẩm/quà tặng do nhân viên đóng gói thiếu XịnTop sẽ giao bù các sản phẩm còn thiếu tới khách hàng sau khi tiếp nhận thông tin.

  • Đối với các trường hợp giao thiếu sản phẩm/quà tặng do khách hàng quên bỏ vào giỏ hàng XịnTop sẽ xem xét và giải quyết trực tiếp với khách hàng sau khi tiếp nhận thông tin.

  • Đối với các trường hợp sản phẩm/phụ kiện gặp lỗi từ nhà sản xuất sẽ được đổi mới hoặc bảo hành theo chính sách bảo hành

- Thời gian khiếu nại thiếu hàng hoặc hoàn trả hàng trong vòng 7 ngày, sau thời gian trên các trường hợp phát sinh sẽ được xử lý theo chính sách bảo hành.

XịnTop

Danh mục
Danh sách so sánh

Giỏ hàng